هفدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

نمایشگاه زنان و تولید ملی، ۹ تا ۱۸ شهریور سال جاری از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ شب در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران در بوستان گفت‌وگو برگزار می‌شود.
 در این نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک، کیف و صنایع  دستی انجام می شود  
وتوانمندی‌های زنان عرضه خواهد شد.

مدیرکل اداره امور بانوان شهرداری تهران گفت: ۳۲۰۰ مترمربع متراژ نمایشگاه است که با فضای غرفه‌ها که ۱۵۰۰ مترمربع در نظر گرفته شده در مجموع ۴۷۰۰ متر فضای نمایشگاهی خواهیم داشت.همچنین محصولات ۴۶۵۲ نفر در قالب ۳۱۰ فضای فروش و غرفه عرضه می‌شود و هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه محصولات تولیدی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار است.