گیره یک طرفه ساده (مدل قلبی)

9,000 تومان10,000 تومان