گیره ساده (چشم گربه ای ریز)

9,000 تومان10,000 تومان