گیره ساده (مدل قلبی تخت)

14,000 تومان

گیره روسری ساده مدل قلبی تخت